נכסים של המשרד

למכירה

תיווך

3,290,000 ₪

רחוב עמק האלה | שכונת המגינים

5 חד’ | 90 מ”ר | חניה 2

למכירה

תיווך

4,550,000 ₪

רחוב נחל יגור | שכונת משואה

6+ חד’ | 160 מ”ר | חניה 4

למכירה

תיווך

3,650,000 ₪

רחוב טבת | שכונת הכרמים

5 חד’ | 130 מ”ר | חניה 2

למכירה

תיווך

3,700,000 ₪

רחוב יונה הנביא | שכונת הנביאים

5 חד’ | 135 מ”ר | חניה 2

להשכרה

תיווך

9,900 ₪ / בחודש

רחוב יער בן שמן | שכונת אבני חן / קייזר

4 חד’ | 125 מ”ר | חניה 2

להשכרה

תיווך

6,200 ₪ / בחודש

רחוב גולדה מאיר | שכונת אבני חן / קייזר

4 חד’ | 100 מ”ר | חניה 2

להשכרה

תיווך

7,900 ₪ / בחודש

רחוב לוי אשכול | שכונת מחוז המרכז

5 חד’ | 125 מ”ר | חניה 2

להשכרה

תיווך

8,500 ₪ / בחודש

רחוב יער בן שמן 22 | שכונת אבני חן / קייזר

5 חד’ | 300 מ”ר | חניה 2

הצוות

מור טואשי
מור טואשי
רֹאשׁ