נכסים של המשרד

שום דבר לא נמצא

להשכרה

תיווך

1 ₪ / בחודש

רחוב משה סנה | שכונת המגינים

3 חד’ | 70 מ”ר | חניה 1

הצוות

גילי
גילי
רֹאשׁ