נכסים של המשרד

למכירה

תיווך

1,950,000 ₪

רחוב המעיין | שכונת מחוז המרכז

מחסן | 150 מ”ר | קומה 1 מתוך 2

למכירה

תיווך

2,025,000 ₪

רחוב המעיין | שכונת מחוז המרכז

משרד | 150 מ”ר | קומה 1 מתוך 3

למכירה

תיווך

1,350,000 ₪

רחוב המעיין | שכונת מחוז המרכז

משרד | 100 מ”ר | קומה 1 מתוך 3

להשכרה

תיווך

50 ₪ / מ"ר

רחוב גלבוע | שכונת

מבנה תעשייה | 800 מ”ר | קומה 1 מתוך 1

להשכרה

תיווך

170 ₪ / מ"ר

רחוב אריאל שרון | שכונת אבני חן / קייזר

חנות או שטח מסחרי | 150 מ”ר | קומה 0 מתוך 6

להשכרה

תיווך

170 ₪ / מ"ר

רחוב אריאל שרון | שכונת אבני חן / קייזר

חנות או שטח מסחרי | 50 מ”ר | קומה 0 מתוך 6

להשכרה

תיווך

70 ₪ / מ"ר

רחוב אריאל שרון | שכונת אבני חן / קייזר

משרד | 500 מ”ר | קומה 2 מתוך 6

להשכרה

תיווך

70 ₪ / מ"ר

רחוב אריאל שרון | שכונת אבני חן / קייזר

משרד | 100 מ”ר | קומה 1 מתוך 6

להשכרה

תיווך

50 ₪ / מ"ר

רחוב גלבוע | שכונת

מבנה תעשייה | 690 מ”ר | קומה 1 מתוך 1

להשכרה

תיווך

60 ₪ / מ"ר

רחוב גלבוע | שכונת

מחסן | 350 מ”ר | קומה 0 מתוך 1

להשכרה

תיווך

70 ₪ / מ"ר

רחוב דם המכבים | שכונת הפרחים

משרד | 600 מ”ר | קומה 4 מתוך 5

להשכרה

תיווך

140 ₪ / מ"ר / 6% פדיון

רחוב דם המכבים | שכונת הפרחים

חנות או שטח מסחרי | 230 מ”ר | קומה 0 מתוך 3

להשכרה

תיווך

180 ₪ / מ"ר / 6% פדיון

רחוב דם המכבים | שכונת הפרחים

חנות או שטח מסחרי | 160 מ”ר | קומה 0 מתוך 5

להשכרה

תיווך

180 ₪ / מ"ר / 6% פדיון

רחוב דם המכבים | שכונת הפרחים

חנות או שטח מסחרי | 126 מ”ר | קומה 0 מתוך 5

להשכרה

תיווך

150 ₪ / מ"ר / 6% פדיון

רחוב דם המכבים | שכונת הפרחים

חנות או שטח מסחרי | 180 מ”ר | קומה 0 מתוך 0

להשכרה

תיווך

80 ₪ / מ"ר

רחוב החרט | שכונת מחוז המרכז

חנות או שטח מסחרי | 360 מ”ר | קומה 0 מתוך 3

להשכרה

תיווך

120 ₪ / מ"ר

רחוב החרט | שכונת מחוז המרכז

חנות או שטח מסחרי | 80 מ”ר | קומה 0 מתוך 3

להשכרה

תיווך

120 ₪ / מ"ר

רחוב החרט | שכונת מחוז המרכז

חנות או שטח מסחרי | 120 מ”ר | קומה 0 מתוך 3

להשכרה

תיווך

150 ₪ / מ"ר

רחוב שדרות המלאכות | שכונת מחוז המרכז

חנות או שטח מסחרי | 94 מ”ר | קומה 0 מתוך 1

להשכרה

תיווך

40 ₪ / מ"ר

רחוב שדרות המלאכות | שכונת מחוז המרכז

מחסן | 140 מ”ר | קומה 0 מתוך 2

להשכרה

תיווך

140 ₪ / מ"ר / 6% פדיון

רחוב שדרות המלאכות | שכונת מחוז המרכז

חנות או שטח מסחרי | 205 מ”ר | קומה 0 מתוך 0

להשכרה

תיווך

55 ₪ / מ"ר

רחוב שדרות המקצועות | שכונת מחוז המרכז

משרד | 200 מ”ר | קומה 1 מתוך 1

להשכרה

תיווך

55 ₪ / מ"ר

רחוב שדרות המקצועות | שכונת מחוז המרכז

משרד | 400 מ”ר | קומה 1 מתוך 1

להשכרה

תיווך

50 ₪ / מ"ר

רחוב שדרות המקצועות | שכונת מחוז המרכז

משרד | 600 מ”ר | קומה 1 מתוך 1

להשכרה

תיווך

120 ₪ / מ"ר

רחוב שדרות המקצועות | שכונת מחוז המרכז

חנות או שטח מסחרי | 70 מ”ר | קומה 0 מתוך 6

להשכרה

תיווך

65 ₪ / מ"ר

רחוב המעיין | שכונת מחוז המרכז

משרד | 120 מ”ר | קומה 1 מתוך 2

להשכרה

תיווך

70 ₪ / מ"ר

רחוב השדרה המרכזית | שכונת

משרד | 160 מ”ר | קומה 2 מתוך 2

להשכרה

תיווך

60 ₪ / מ"ר

רחוב השדרה המרכזית | שכונת מחוז המרכז

משרד | 100 מ”ר | קומה 1 מתוך 2

להשכרה

תיווך

65 ₪ / מ"ר

רחוב המעיין | שכונת מחוז המרכז

משרד | 64 מ”ר | קומה 0 מתוך 3

להשכרה

תיווך

60 ₪ / מ"ר

רחוב המעיין | שכונת מחוז המרכז

משרד | 86 מ”ר | קומה 0 מתוך 3

להשכרה

תיווך

60 ₪ / מ"ר

רחוב המעיין | שכונת מחוז המרכז

משרד | 60 מ”ר | קומה 1 מתוך 3

להשכרה

תיווך

70 ₪ / מ"ר

רחוב צלע ההר | שכונת מחוז המרכז

משרד | 200 מ”ר | קומה 5 מתוך 6

להשכרה

תיווך

70 ₪ / מ"ר

רחוב צלע ההר | שכונת מחוז המרכז

משרד | 320 מ”ר | קומה 5 מתוך 6

להשכרה

תיווך

70 ₪ / מ"ר

רחוב צלע ההר | שכונת מחוז המרכז

משרד | 180 מ”ר | קומה 5 מתוך 6

להשכרה

תיווך

60 ₪ / מ"ר

רחוב השדרה המרכזית | שכונת מחוז המרכז

משרד | 100 מ”ר | קומה 1 מתוך 3
רֹאשׁ